ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ALCO “Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ”

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ALCO “Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ”

Ο Όμιλος Δέλτα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πλαισίου των υπηρεσιών που παρέχει, προχώρησε σε μία νέα στρατηγική συνεργασία, στο χώρο της έρευνας αγοράς. Ένα χώρο ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού η γνώση των παραμέτρων που ορίζουν τις επιλογές του καταναλωτή ήταν πάντοτε πολύτιμο εργαλείο στη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων και η σημασία της έγινε ακόμη μεγαλύτερη στα χρόνια της κρίσης.

Από σήμερα, λοιπόν, στρατηγικός μας εταίρος στην έρευνα αγοράς είναι η Alco. Μια πολύ γνωστή εταιρεία, με 28 χρόνια εμπειρία και γνώση στην έρευνα αγοράς, αλλά και στην κοινωνική έρευνα.