Συνεργασίες

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Το 2016 πρώτος ο όμιλος αγορών Δέλτα υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε).

Είναι ο μοναδικός όμιλος χονδρεμπόρων που εντάσσεται για πρώτη φορά στην οικογένεια της Ε.Σ.Ε.Ε εξασφαλίζοντας σημαντικές υπηρεσίες και οφέλη για τα μέλη του πανελλαδικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σημαντική στρατηγική συμφωνία σύναψε ο Δέλτα Όμιλος Αγορών με το KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της οποίας παρέχεται πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόγραμμα με τίτλο: «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» για στελέχη των συνεργατών – προμηθευτών του Ομίλου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχεται από διδάσκοντες και συνεργάτες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποσκοπεί στο να επικαιροποιήσει τις διοικητικές γνώσεις των στελεχών των επιχειρήσεων αυτών, ή να προσφέρει γνώσεις διοίκησης και στρατηγικής στα στελέχη εκείνα που δεν διαθέτουν σχετικό υπόβαθρο, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που καλούνται να λαμβάνουν καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ALCO “Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ”

Ο Όμιλος Δέλτα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πλαισίου των υπηρεσιών που παρέχει, προχώρησε σε μία νέα στρατηγική συνεργασία, στο χώρο της έρευνας αγοράς. Ένα χώρο ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού η γνώση των παραμέτρων που ορίζουν τις επιλογές του καταναλωτή ήταν πάντοτε πολύτιμο εργαλείο στη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων και η σημασία της έγινε ακόμη μεγαλύτερη στα χρόνια της κρίσης.

Από σήμερα, λοιπόν, στρατηγικός μας εταίρος στην έρευνα αγοράς είναι η Alco. Μια πολύ γνωστή εταιρεία, με 28 χρόνια εμπειρία και γνώση στην έρευνα αγοράς, αλλά και στην κοινωνική έρευνα.