Συνεργασία Ομίλου ΔΕΛΤΑ με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργασία Ομίλου ΔΕΛΤΑ με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημαντική στρατηγική συμφωνία σύναψε ο Δέλτα Όμιλος Αγορών με το KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της οποίας παρέχεται πιστοποιημένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόγραμμα με τίτλο: «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» για στελέχη των συνεργατών – προμηθευτών του Ομίλου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχεται από διδάσκοντες και συνεργάτες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποσκοπεί στο να επικαιροποιήσει τις διοικητικές γνώσεις των στελεχών των επιχειρήσεων αυτών, ή να προσφέρει γνώσεις διοίκησης και στρατηγικής στα στελέχη εκείνα που δεν διαθέτουν σχετικό υπόβαθρο, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που καλούνται να λαμβάνουν καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.